Tautodailė

Tautodailė, folkloras ir liaudies architektūra

Tautodailė, folkloras bei liaudies architektūra — trys tautos paveldo kolonos, kurios saugo mūsų šaknis, jų istoriją. Lietuvių liaudies dailė (tautodailė) tai viena iš trijų tautos meno dalių. O šalia tautodailės puikuojasi liaudies architektūra bei folkloras.

Folkloras — tai žodinis paveldas bei tradicijų visuma, po folkloro karūna telpa visos lietuvių liaudies dainos (taip pat ir partizanų dainos), pasakos, sakmės, padavimai, raudos, patarlės, mįslės, priežodžiai, burtai ir visa kita, trumpiau tariant — visa tautosaka. Na, tiesa, dabar kalbėdami apie folklorą žmonės turi galvose ne tik tautosaką, bet ir apskritai visą liaudies kultūrą (tradicijų visumą): tautinius drabužius, papročius, senovinius lietuvių liaudies muzikos instrumentus bei dailės kūrinius. Tačiau įprastai akademiškai folkloras yra dalinamas į dvi grupes: sakytinę tautosaką ir dainuojamąją.

Tautos architektūra — nieko įmantraus, tik mūsų savamokslių proproprosenelių bei vietinių meistrų rankomis pastatyti namai, sukurtos gyvenvietės. Visi sakraliniai, gamybiniai, ūkiniai bei gyvenamieji statiniai, kurie išlikę iki šių dienų, — medinės trobos, moliniai, akmeniniai, plytiniai pastatai — viskas buvo sukurta savamokslės liaudies. Tiesa, vadinami „vietiniai meistrai“ irgi buvo savamoksliai, tik gal kiek labiau specializuoti — turintys daugiau patirties.

Tautodailė — iš ties plati liaudies meno sritis, kuri skiriama į dvi rūšis — į taikomąją ir vaizduojamąją tautodailę. Visi dirbiniai iš odos, kailio, metalų (populiariausi: bronza, geležis, varis, švinas), popieriaus, gyvų ir džiovintų augalų, molio, tekstilės, medžio, gintaro, akmens, brangakmenių, bambuko, kriauklių ar kitų medžiagų buvo vadinami tautodaile. Iš šių tautodailės dirbinių atsirado terminas „amatas“. Amato pavadinimas priklauso nuo medžiagos, kuri yra pagrindinė dirbinio sudedamoji dalis. Pavyzdžiui molio apdirbimo amatas vadinamas keramika, o kailio — kailiadirbyste. Amatininkai dažniausiai dirbdavo (ir tebedirba) rankomis arba pasitekldami į pagalbą neautomatizuotas mašinas.

Scroll to Top