Vaiduojamasis menas

Vaizduojamasis menas – tai meno šaka, kuri yra labai paklausi tiek jaunų, tiek ir pagyvenusių žmonių tarpe. Bendrąja prasme vaizduojamasis menas yra kūriniai, kurie vaizduoja tikrovę, tikrovės vaizdus. Šie kūriniai yra kuriami ne tik, kad žmonės galėtų juos pamatyti, bet ir tam, kad galėtų paliesti. Vaizduojamojo meno kūriniai neturi praktinės ir buitinės paskirties, tai kitokia meno rūšis, atspindinti tikrovę, tikrus išgyvenimus, itin vertinama.

Dažnai galima išgirsti, kad žmonės vaizduojamąjį meną vartoją kaip dailės sinonimą, tačiau anaiptol tai nėra sinonimai. Dailės terminas palyginus su vaizduojamuoju menu yra siauresnis, kadangi pastarasis yra labai gausus, žmonės kuria labai daug šiuolaikinio meno, atranda daug reiškinių, kuriems nusakyti neužtenka dailės termino. Būtent dėl šios priežasties dailės sąvoka yra pakeičiama į vaizduojamojo meno.

Vaizduojamasis menas yra skirstomas pagal medžiagas ir išraiškos būdus į:

  • Skulptūrą – ji apima erdvinių estetiškų ir meninių objektų kūrimą. Šie objektai yra kuriami iš įvairių medžiagų, o skulptoriai stengiasi pavaizduoti realius objektus, matomus pasaulyje;
  • Tapybą – paveikslai ir meninis vaizdas yra kuriamas spalva bei koloritu;
  • Fotografiją – jos metu vaizdai yra išsaugomi mechaniniu, cheminiu arba skaitmeniniu būdais;
  • Kino filmus – tai vaizdo ir garso kūriniai, sudaryti iš temos, susietais vaizdais;
  • Teatrą – vidinių ir išorinių pasaulių atvaizdavimas scenoje, kurioje dalyvauja artistai bei publika;
  • Grafiką – meninio vaizdo pagrindą sudaro piešinys.